Vrouwen Netwerk Vianen

Welkom op de site van het Vrouwen Netwerk Vianen
Vrouwen uit Vianen (Ut) en omgeving kunnen terecht bij dit netwerk. Het heeft geen formele structuur en is vrijblijvend, en opgezet voor ondernemende vrouwen die graag met elkaar in contact komen en blijven.

Kenmerkend voor dit netwerk:

  • kennis delen
  • inspiratie
  • netwerken
  • commitment
  • open
  • laagdrempelig
  • vertrouwen
  • vrijblijvend
  • samenwerking

 

Deelnemers:
Vrouwen Netwerk Vianen staat open voor vrouwelijke ondernemers uit Vianen en omgeving, vrouwen met een leidinggevende functie en vrouwen met maatschappelijke betrokkenheid. Het is een zakelijk netwerk maar staat ook open voor zelfontplooiing.

Activiteiten:
Online heeft het netwerk twee groepen: LinkedIn en Facebook. In deze groepen kun je discussies plaatsen, mededelingen doen, vragen stellen en kennis uitwisselen. Het zijn wel besloten kanalen. Dat wil zeggen dat de geplaatste informatie niet toegankelijk is voor derden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij deze informatie niet verspreiden buiten het netwerk.

Zodra de online groepen meer vorm hebben gekregen, kunnen we subgroepen aanmaken waarin ‘gelijkgestemden’ inhoudelijk informatie uit kunnen wisselen.

Omdat niet iedere deelnemer van het netwerk op Facebook of LinkedIn zit, zal er af en toe een e-mailnieuwsbrief met nuttige informatie verschijnen (bijvoorbeeld de agenda van de offline bijeenkomsten, verslagen van activiteiten etc.).

De offline bijeenkomsten worden door de deelnemers zelf geïnitieerd. Het netwerk heeft geen coördinator, maar biedt een online structuur, waardoor uitnodigen en registreren van de offline bijeenkomsten mogelijk is. De deelnemers onderhouden deze structuur zelf. Daar waar nodig zullen we uitleg geven over het gebruik ervan.

Vrijblijvend:
Het netwerk heeft geen verplichtingen (ook niet financieel). Iedereen staat vrij wel of niet deel te nemen aan de on- en offline activiteiten. Geef je je op voor een activiteit, dan hoor je van tevoren wat de kosten en de annuleringsvoorwaarden zijn. Deze voorwaarden zijn er om te voorkomen dat de organisatoren van de activiteiten met een financiële strop blijven zitten als deelnemers niet op zijn komen dagen.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen stuur een mail naar:
vrouwennetwerkvianen@gmail.com

Foto Header: Ellen van Herk

Advertenties